Harul lui Dumnezeu

Harul lui Dumnezeu

„Harul Domnului Isus Cristos, şi dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toţi! Amin.” (2 Corinteni 13:14)

Harul Domnului Isus pentru mine, iar prin mine pentru cei din jur. Har pentru fiecare zi, pentru fiecare acţiune, pentru fiecare cădere sau pentru fiecare moment de exaltare spirituală. Har pentru momentele de slăbiciune, dar şi pentru cele când suntem tari şi simţim că nimic nu ne poate clătina. Har nemeritat şi totuşi disponibil pentru oricine…

Dragostea lui Dumnezeu Tatăl, dragoste care nu poate fi nicicând egalată, dragoste care nu poate fi nicicând depăşită, dragoste care nu se schimbă, nu fluctuează, nu se diminuează dacă noi nu suntem buni sau dacă greşim. Dragoste necondiţionată, nemeritată, şi totuşi disponibilă pentru oricine…

Părtaşia Duhului Sfânt, zi de zi, oră de oră, nu doar duminica. Sfaturi, îndemnuri, călăuzire, descoperirea Scripturii, mângâiere… Părtăşie în întristare, părtăşie în bucurie, prezenţa cotinuă a Celui care ne iubeşte şi ne vrea binele, a Celui care doreşte să-L cunoaştem pe Isus, Harul Său, tot mai mult. Părtăşia Celui care doreşte să ne facă cunoscută dragostea Tatălui, să ne transforme tot mai mult asemenea Lui… Dulce părtăşie, atât de nemeritată, şi totuşi, la îndemâna oricui o cere…

Doamne, în anul acesta şi toată viaţa mea, vreau mai mult din Harul Tău, vreau mai mult din dragostea Ta şi tot mai mult din părtăşia cu Tine. Vreau pentru mine şi prin mine pentru toţi cei pe care Tu îi aduci în viaţa mea!

Magda Zaharie