Cine te conduce?

Cine te conduce?

Am găsit în Biblie oameni care au fost influenţaţi negativ de alţii.

– „Părinţii lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei; căci iudeii hotărâseră acum că, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă.” (Ioan.9:22)
– „Preoţii cei mai de seamă şi bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare.” (Mat.27:20)
– „Unii strigau una, alţii alta, căci adunarea era în învălmăşeală, şi cei mai mulţi nici nu ştiau pentru ce se adunaseră.” (Fapt.19:32)

Aşadar, de multe ori lăsăm ca viaţa noastră să fie influenţată şi condusă în mod negativ de alţii, şi facem asta şi pe plan spiritual. În loc să căutăm să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi, ce scrie în Cartea sfântă Biblia despre Calea pe care trebuie să o urmăm şi despre modul cum trebuie să ne trăim viaţa, alegem să ne încredem orbeşte în oameni care ne spun una…. alta….
Pune mâna pe Biblie şi citeşte… alege să te rogi personal lui Dumnezeu să-ţi arate voia Lui pentru tine… nu mai tot călca pe săgeţile pe care ţi le pune unu … altul … în faţă… că s-ar putea la un moment dat să mergi în zig…zag… şi nici tu să nu mai ştii cine eşti…deşi tu crezi că eşti un creştin bun.
Scrie prin Biblie: „Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan.8:12)

Cristi Tătar