Îndurarea lui Dumnezeu cea mare!

†„FIINDCĂ ATÂT DE MULT A IUBIT DUMNEZEU LUMEA, CĂ A DAT PE SINGURUL LUI FIU, PENTRU CA ORICINE CREDE ÎN EL, SĂ NU PIARĂ, CI SĂ AIBĂ VIAŢA VEŞNICĂ. ”† IOAN 3:16 †
Îndurarea poate fi definită ca fiind milă, compasiune, bunătate, a manifesta milă faţă de suferinţele cuiva, ajutor divin, favor nemeritat;
Omul trebuie să înţeleagă câteva lucruri privitoare la viaţa lui, şi anume că:

1. VIAŢA OMULUI ARE DE A FACE CU ÎNDURAREA LUI DUMNEZEU!!
Isaia Cap. 38:16-20 Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare, căci Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăşi viaţa. Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea; Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele! Căci nu locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te măreşte, şi cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta. Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioşia Ta. Domnul m-a mântuit! De aceea, în toate zilele vieţii noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre, în Casa Domnului.”
Plângerile lui Ieremia Cap. 3:21-26 Iată ce mai gândesc în inima mea, şi iată ce mă face să mai trag nădejde: Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! „Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută. Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.
Psalmul 23: 6. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

2. MÂNTUIREA OMULUI ARE DE A FACE CU ÎNDURAREA LUI DUMNEZEU!!
Tit 3: 3-9 „Căci şi noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice. Adevărat este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni! Dar de întrebările nebune, de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi zadarnice.”
1 Petru 1:3-7 „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie, şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos.”
Daniel 9: 18-19 „Pleacă urechea, Dumnezeule, şi ascultă! Deschide ochii şi priveşte la dărâmăturile noastre, şi la cetatea peste care este chemat Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!”

3. CĂLĂUZIREA OMULUI ARE DE A FACE CU ÎNDURAREA LUI DUMNEZEU!!
Exod 15:13 Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit, Şi ai izbăvit pe poporul acesta; Iar prin puterea Ta îl îndrepţi Spre locaşul sfinţeniei Tale.

4. ÎNCHINAREA ŞI SLUJIREA OMULUI ARE DE A FACE CU ÎNDURAREA LUI DUMNEZEU!!
Psalmul 5:7 „Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în casa Ta, şi să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfânt. Doamne, călăuzeşte-mă pe calea plăcută Ţie, din pricina vrăjmaşilor mei! Netezeşte calea Ta sub paşii mei.

În concluzie, profetul Ieremia spune în cartea sa în 10:23 „Ştiu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, când umblă, să-şi îndrepte paşii spre ţintă.”
Ce aş putea spune: deşi omul î-l ignoră pe Dumnezeu şi consideră că sunt lucruri care i se cuvin, cum ar fi că are sănătate, că are un loc de muncă, dimineaţa că se trezeşte şi poate umbla pe picioare, deci cu toate acestea, omul dacă ar studia Biblia ar ajunge la convingerea că totul este doar prin ÎNDURAREA LUI DUMNEZEU. Şi Prorocul lui Dumnezeu Ieremia a putut să afirme într-o perioadă grea din viaţa poporului Israel că soarta omului nu stă în puterea lui, pentru că de fapt acesta este adevărul. Isus Hristos se ruga şi spunea astfel în Evanghelia lui Ioan 17:17 Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul!!
Dumnezeu să ne ajute ca şi copii ai Lui, să înţelegem aceste adevăruri din Biblie, şi să le aplicăm în viaţa noastră în fiecare zi!

CRISTI TĂTAR