Ce ştii, ce nu ştii, ce ar trebui să ştii?

Ce ştii, ce nu ştii, ce ar trebui să ştii?

-„Fraţii mei, să priviţi ca pe o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.” (Iacov 1:2-3)

-„El (Isus Hristos ), de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.” ( Iacov 1:18-20 )

-„Fraţii mei, să nu fiţi mulţi învăţători, căci ştiţi că vom primi o judecată mai aspră.” ( Iacov 3:1 )

-„Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.” ( Iacov 4:4 )
Ce nu ştii?

-„Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere.” ( Iacov 4:14 )
Ce ar trebui să ştii?

-„Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, şi-l întoarce un altul, să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, ca mântui un suflet de la moarte, şi ca acoperi o sumedenie de păcate.” ( Iacov 5:19-20 )
Diavolul, care perveşteşte valorile lui Dumnezeu, doreşte ca oamenii să perceapă exact pe dos, aceste valori. şi din ceea ce am scris mai sus şi am văzut voia lui Dumnezeu, Diavolul doreşte cam aşa:

– Să ştii că dacă se întâmplă ceva rău în viaţa ta 100% Dumnezeu e de vină;

– Să ştii orice în afară de faptul că mântuirea vine, şi poţi să o ai în Numele lui Isus Hristos;

– Să avem învăţături care mai de care mai „evoluate” mai „complicate” din care să nu înţelegem nimic, că atunci o să fim confuzi, şi nu o să ştim ce să credem cu adevărat;

– Să ştim că putem să trăim oricum, şi să facem ce vrem, că doar Dumnezeu e bun şi ne înţelege;

– Să trăim de parcă tot universul s-ar învârti în jurul persoanei noastre, şi ca şi cum cu noi s-ar începe şi sfârşi totul;

– Să nu ne intereseze de cel de lângă noi, treaba lui ce face şi unde va merge în veşnicie, să se descurce;

Ştiţi ce spune Biblia: „Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă! (1Cor.16:13)

Noi, să fim oameni despre care Biblia spune: „…ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.” (2Cor.2:11)

Cristi Tătar